ขลุ่ยเพียงออ ไม้พญางิ้วดำประกอบมุก

               เครื่องดนตรีไทย  ราคาต่อหน่วย 25,000.-บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขลุ่ยเพียงออไม้พญางิ้วดำประกอบมุก

ชื่อผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ : นางพงจันทร์ วงศ์วิโรจน์รักษ์ , น.ส.การย์วิศา ธุรปภา

ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภมรรุ่งโรจณ์อุตสาหกรรม

ที่ตั้ง  : 998 ซอยพูลสุข ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เบอร์ติดต่อ  : 08-1551-6021 , 08-1822-9184 , 0-2429-3112

โทรสาร :  0-2811-2866

E-mail  : Phamorn 998 @ gmail.com

Facebook  : ภมรรุ่งโรจน์ ดนตรีไทย