ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2547 เพื่อเชื่อมโยงและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือ ทุนทางวัฒนธรรม และธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้  TCDC เปิดให้บริการความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์แก่ประชาชนทั่วไปทั้งคนไทยและต่างประเทศ โดยมีส่วนบริการ 3 ส่วนคือ ส่วนนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน เป็นส่วนการจัดนิทรรศการด้านการออกแบบ มุ่งเติมเต็มพื้นฐานความรู้ด้านการ ออกแบบและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม ด้วยตัวอย่างผลงานการออกแบบที่มีชื่อเสียงในระดับสากล พร้อมคำอธิบาย ถึงปรัชญา แนวคิด และที่มาของงานออกแบบ เปิดชมเป็นการทั่วไป ส่วนห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรความรู้ด้านการออกแบบ ทั้งหนังสือ วารสาร นิตยสาร และฐานข้อมูลด้านการออกแบบต่างๆ โดยเปิดให้บริการสำหรับสมาชิก ส่วนห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ ให้ความรู้ด้านวัสดุและเรียนรู้การประยุกต์ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงาน

ที่ตั้ง:   

อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

โทรศัพท์:

0-2105-7441

การเดินทาง:

สามารถเดินทางได้หลายวิธี

-          รถโดยสารประจำทางสาย : 1

-          รถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานตากสิน

-          รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : สถานีหัวลำโพ

-           เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเรือสี่พระยา

วันเวลาเปิด-ปิด:

เปิดบริการ วันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (หยุดวันจันทร์)

ค่าเข้าชม:

ไม่เสียค่าเข้าชม