พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ ตั้งอยู่ภายในสวนรมณีนารถ ด้านถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ ในอาคารซึ่งเคยเป็นเรือนจำแห่งแรกของไทยซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แม้บางส่วนจะได้ปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะ แต่ยังคงสภาพของซุ้มประตู กำแพงที่สูงใหญ่ ป้อมยาม ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของราชทัณฑ์ไทย ห้องควบคุมผู้ต้องขัง เรือนนอนผู้ต้องขัง และห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่อยู่ในสภาพเดิม

ที่ตั้ง:   

ตั้งอยู่ที่ 436 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เบอร์ติดต่อ:

0-2226-1704, 0-2225-7320

การเดินทาง:

1, 5, 35, 37, 42, 56, 7 ผ่าน

วันเวลาเปิด-ปิด:

 เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าเข้าชม:

ไม่เก็บค่าเข้าชม