ศูนย์กลางข่าวสารโควิด 19 กับกทม. (รายงานสถานการณ์/แบบประเมินความเสี่ยง/จุดรับบริจาค/สาระน่ารู้)

กทม.เปิดเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารโควิด 19 รายงานสถานการณ์ประจำวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองง่ายๆผ่านระบบการคัดกรองของกทม. พร้อมทั้งอัพเดตจุดรับบริจาคของกทม. และสาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองอยู่ในสภาวะโควิดอย่างปลอดภัย

เว็บไซต์: www.bangkok.go.th/covid19 

E-mail: Bmacovid19@gmail.com

Bangkok Metropolitan Administration launches a website to collect information about Covid 19 as follow:

- Daily situation report

- The Bangkok screening system: People and tourists can easily do a risk assessment by yourself.

- Updating the donation points of Bangkok

- Useful Interesting facts about protecting yourself in COVID-19 crisis.

Website: www.bangkok.go.th/covid19 or http://prbangkok-en.com/covid-19/ 

E-mail: Bmacovid19@gmail.com