คลองภาษีเจริญ

คลองภาษีเจริญ

เป็นคลองขนานกับถนนเพชรเกษม ถ้าพิจารณาตามหลักภูมินามวิทยาจัดเป็นภูมินามประเภท ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์  ซึ่งตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าคลองภาษีเจริญขุดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งสินค้าเป็นหลัก ทั้งนี้สืบเนื่องจากข้อกำหนดในสนธิสัญญาบาวริ่งส่วนที่เกี่ยวกับการค้า ซึ่งไทยยอมให้มีการซื้อขายข้าวส่งออกต่างประเทศ แต่ภาวะการค้าข้าวก็ยังไม่ดีขึ้นในทันที ต่างจากการค้าน้ำตาลซึ่งได้ผลดีกว่าสินค้าประเภทอื่น ๆ เพราะเป็นสินค้าที่ชาวตะวันตกต้องการมาก และส่งผลกำไรให้มากด้วย ช่วงที่ภาวะการค้าน้ำตาลของไทยเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดช่วงหนึ่ง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2393-2410 ดังจะเห็นได้จากจำนวนโรงงานน้ำตาลริมแม่น้ำนครชัยศรี ซึ่งมีมากถึง 23 แห่ง ในปี พ.ศ. 2408 และพื้นที่ปลูกอ้อยที่มีมากที่สุดในช่วงนั้นก็คือ นครชัยศรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่านครชัยศรีเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่สำคัญ ดังนั้นในภาวะการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ไทยกระตือรือร้นที่จะส่งเสริมการค้าน้ำตาลและอำนวยความสะดวกในการขนส่งให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีการขุดคลองเจดีย์บูชา คลองภาษีเจริญและคลองดำเนินสะดวก เพื่อให้สามารถลำเลียงน้ำตาลจากแหล่งผลิตมาสู่ตลาดได้อย่างสะดวก

ที่ตั้ง:   

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

เบอร์ติดต่อ:

-

การเดินทาง:

ขึ้นท่าเรืออู่รถเมล์สาย 9, ท่าเรือประชารัฐ, ท่าเรือบางหว้า, ท่าเรือวัดอ่างแก้ว, ท่าเรือเพชรเกษม 31, ท่าเรือวัดรางบัว, ท่าเรือเพชรเกษม 35, ท่าเรือเพชรเกษม 37, ท่าเรือเพชรเกษม 39, ท่าเรือวัดนิมมานรดี, ท่าเรือเกษตร-บางแค, ท่าเรือสะพานกาญจนาภิเษก, ท่าเรือวัดม่วง, ท่าเรือเพชรเกษม 69

วันเวลาเปิด-ปิด:

ไม่มี

ค่าเข้าชม:

ไม่มีค่าเข้าชม

อัตราค่าบริการ

ค่าเรือ 15 บาท/คน ตลอตสาย