วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

               วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดท้ายตลาด” เพราะอยู่ต่อจากตลาดเมืองธนบุรี ภายในวัดมีพระวิหารลักษณะทรงไทยผสมจีน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ จิตรกรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากเป็นที่สักการะของพระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร และเหล่าราษฎรมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และพระอัครสาวกประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร ส่วนพระอุโบสถมีลักษณะทรงไทยยุคต้นรัตนโกสินทร์ หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ มีช่อฟ้าใบระกาไม้สัก ลงรักปิดกระจก ภายในผนังและเพดานมีภาพเขียนให้ได้เยี่ยมชมและกราบไหว้ขอพร

ที่ตั้ง : ซอย วังเดิม 6 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2472 - 8147
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 57
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00- 17.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม