วัดเครือวัลย์วรวิหาร

             วัดเครือวัลย์ วรวิหาร ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นสถานที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนเท่านั้น ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม    ฝาผนัง อันเป็นสมบัติที่สำคัญของชาติไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง ภาพจิตรกรรมฝาผนังมีมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นภาพที่มีความงดงามและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันมีหลงเหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทย

ที่ตั้ง : 36 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ :  0-2465-3565 , 0-2465-9592
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 57
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม