วัดอมรินทราราม วรวิหาร

             เดิมชื่อว่า “วัดบางหว้าน้อย” ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โปรดฯให้บูรณปฏิสังขรณ์ แล้วสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง คู่กันกับวัดระฆังโฆสิตาราม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่หมดทั้งพระอาราม และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอมรินทราราม" ภายในวัดแห่งนี้ประกอบด้วยโบราณสถานสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ตำหนักเขียว พระปรางค์ มณฑปพระพุทธบาทจำลอง และที่สำคัญที่สุดคือ “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวเมืองธนบุรี

ที่ตั้ง : 566 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติตต่อ : -
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 19, 57, 81, 91, 147, ปอ.32, ปอ.91
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าเรือรถไฟ ,ท่าวังหลัง
  เรือข้ามฟาก : ท่าพระจันทร์ - ท่าเรือรถไฟ
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม