วัดวรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์)

            เป็นวัดบริเวณตลาดพลู สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2370 ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระยามหาอำมาตยาธิบดี (ป้อม อมาตยกุล) แล้วตั้งชื่อว่า "วัดขุนจันทร์" ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดวรามาตยภัณฑสาราราม” วัดนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของศิลปะ สถาปัตยกรรม การออกแบบ หุ่นรูปปั้นต่างๆ และยังมีประวัติวัดที่มีความเป็นมายาวนานและน่าสนใจ นอกจากนี้จุดเด่นของวัดคือพิธีการสวดมนต์นพเคราะห์-ราหู มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างหนาแน่น โดยสามารถเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์-พระราหู ณ บริเวณลานหลวงพ่อใหญ่วัดขุนจันทร์ และทางวัดมีเครื่องบูชาราหูให้ซื้อได้อย่างสะดวก

ที่ตั้ง : 1144 ถนน เทอดไท แขวง ตลาดพลู เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2465 - 1901
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 4, 9
  รถไฟฟ้า BTS: สถานีวุฒากาศ
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 08.00- 17.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม