วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

          ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ 2416 สมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศน์เทพวราราม ได้อุทิศที่ดินซึ่งเป็นมรดกบิดามารดาสร้างเป็นพระอารามมีชื่อว่า "วัดโพมิ" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านทั้งสอง และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดโพธินิมิตร"ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดโพธิตลาดพลู”ซึ่งวัดแห่งนี้มีสิ่งสำคัญได้แก่ พระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธรูปหล่อลงรักปักทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประทานอยู่ในพระอุโบสถ มีพระมหาเจดีย์ พลับพลารับเสด็จรัชกาลที่ 5 หอระฆัง ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกวนิช เป็นศาลาตรีมุข และศาลาท่าน้ำ ให้ประชาชนได้เข้ามากราบไหว้และทำบุญ

ที่ตั้ง : 96 ซอยเทอดไท 19 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2472 - 3335, 0 - 2465 - 7430
เวลาทำการ : ทุกวัน 08.00- 17.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย :  9, 43
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีโพธินิมิตร
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม