พิพิธบางลำพู

          ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน ตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ สร้างขึ้นโดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แต่เดิมคือ โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ภาย หลังมีการยุบโรงพิมพ์คุรุสภา กรมธนารักษ์ จึงปรับปรุงอาคารซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งนี้ให้เป็น “พิพิธบางลำพู” เมื่อปี พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบางลำพูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน

ที่ตั้ง : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-9828
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 6, 9, 30, 32, 33, 53, 64, 524
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าพระอาทิตย์
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  (ห้องจัดแสดงชั้น 1เปิดเวลา 10.00-18.00 น. โดยสามารถเดินชมได้ด้วยตนเองและห้องจัดแสดงชั้น 2 
  เปิดเข้าชมเป็นรอบทุกๆ 30 นาที โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมรอบแรกเวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.)
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม