ชุมชนมอญบางกระดี่

         ถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายมอญที่ยังคงรักษาและสืบทอดขนบธรรมเนียมแบบมอญดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีวัดบางกระดี่ เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดที่สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย รวมถึงในปี พ.ศ.2550 ชุมชนแห่งนี้ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) โดยเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาการบริหารและจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมที่สามารถพบเจอได้เมื่อมาท่องเที่ยวยังชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ การสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแบบแท้ๆ , ชมการสาธิตและทดลองทำขนมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน, ชมกรรมวิธีการเย็บ   การทำแส้ยุงจากสะโพกจาก และสารพัดประโยชน์จากต้นจาก, การทำวังกุ้ง-ปลา ระบบปิดตามธรรมชาติ และชมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นต้น

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2-8-9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : คณะกรรมการการท่องเที่ยวบ้านมอญบางกระดี่ 083-155-0987, 081-645-5445,081-923-2384,
  08-6603-3038 และ 08-1810-1830
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 68, 76, 105, 140, 141, 529
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 8.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม