พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า

          ตั้งอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ. 2542 จัดแสดงเรื่องราวของจักรเย็บผ้าในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคที่ใช้เท้าเหยียบ และใช้ขาไม้เป็นวัสดุจนมาถึงขาเหล็ก จุดเด่นของที่นี่คือจักรเย็บรองเท้า ที่เคยเย็บรองพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันพระราชพิธีอภิเษกสมรส โดยเย็บรองพระบาทเงิน รองพระบาททอง และรองพระบาทไหมอย่างละหนึ่งคู่ ซึ่งเจ้าของจักรตัวนี้ได้บริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นอกจากนี้ยังจัดแสดงอุปกรณ์การตัดเย็บผ้าและเครื่องแต่งกายรุ่นก่อน อาทิเช่น เตารีด ด้าย ไม้บรรทัด สายวัด และพิพิธภัณฑ์มีโครงการเชิญชวนขอรับบริจาคจักรเย็บผ้า เตารีด รวมทั้งอุปกรณ์ตัดเย็บรุ่นก่อน เพื่อมาจัดแสดงให้ความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2211-2052,  0-2211-2056
เวลาทำการ : เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. และปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง สาย : 62, 77
  รถไฟฟ้า BTS : สถานีศาลาแดง ต่อรถสองแถว 1240 ตรงสวนลุมฯ
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น. และปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม