แม่น้ำเจ้าพระยา

          แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองหลวงและเมืองสำคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีจำนวนคลองที่เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้เราได้รับการขนานนามว่าเป็น “เวนิสตะวันออก” ซึ่งลำคลองเหล่านี้มีแหล่งกำเนิดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีท่าเรือโดยสารที่เปิดให้บริการพานั่งเรือเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางสายแม่น้ำเจ้าพระยา นั่งเรือเที่ยวชมเรื่องราวของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ทั้งพระราชวัง อาคาร วัดวาอารามต่าง ๆ รวมถึงชมวิถีชีวิตบ้านเรือน และความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ

          มีเรือด่วนเจ้าพระยา (เรือโดยสารประจำทาง) จอดรับส่งตามท่าเรือต่าง ๆ ตั้งแต่ท่าเรือราษฎร์บูรณะจนถึงท่าน้ำนนท์

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : -
การเดินทาง : รถประจำทางสาย 195, 205, 89
วันเวลาเปิด-ปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าเข้าชม