Back to top

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Children's day 2017 of 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และได้รับความสนุกสนานและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงของเยาวชน การแสดงดนตรี การแข่งขันเกม กิจกรรมลานสนุก และมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9:30 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Saturday 21st January 2017 9.30, at 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.
The activity presented work and archivement of both government and private sector. There were children's showing,
music show , game show, and lot of activities for children.
The intension of the activity is to make children relize how important they are to nation, and to make them behave properly
by strive to study ,be honest, and do activity for social sake together.

ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคา

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยวประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ สู่ระดับโลก กิจกรรมที่ ๒ จัดทำแผนที่ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔ ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส จีนและญี่ปุ่น) ภาษาละ ๓๐,๐๐๐ ฉบับ

 

คลิ๊กดูรายละเอียด : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวเมืองกรุงเทพฯ


งานวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560

Children's Day of Bangkok 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กิจกรรม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ นั่นก็คือ " เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " ภายใต้แนวคิด "เด็ก กทม เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา"  ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวยรถไฟ) จัตุจักร

Saturday 14 January 2017, at Wachirabenchathat Park(Rot Fai Park) Chatuchak, Prime Minister Gen. Prayut Chan-o-cha 
announced the motto for 2017 Children’s Day as "Thai Children strive to study, lead stability to nation" in concept of 
"Bangkok children, follow Dad's pathway, carry on King's intension"

พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร

Recalling of Phra Buddha Nawaraj Bopit to Monk Hall

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 15:30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรออกจากบริเวณลานคนเมือง กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

1st January 2017 15.30 at Bangkok Metropolitan Administration City Hall. Deputy Governor of Bangkok, Mr.Chakkapan Phewngam was a chairman in order to Recall Phra Buddha Nawaraj Bopit from Lan Khon Meaung back to Phra Buddha Nawaraj Bopit Monk Hall.

 


พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560

Merit making ceremony in New Year Festival 2017

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 7:00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ พร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และประชาชน ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

1st January 2017 7.00 at Bangkok Metropolitan Administration City Hall, Lan Khon Meaung. Governor of Bangkok, Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was the chairman of Merit making ceremony which important government official, representative government, and people attended together.

 


สวมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560

Chanting cross year , Thailand's end of the year, Buddhism's start of the year 2017

เมื่อวันที่  31 ธันวาคม 2559 เวลา 19:00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดสัญลักษณ์การจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม ทั้งนี้มีการแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระราชปฏิภาณมุนี เจ้าคณะ 1 วัดประยุรวงศาวาสฯ จากนั้น เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี เพื่อเตรียมเข้าสู่ปีใหม่ ประธานพิธี ลั่นฆ้องชัย จำนวน 9 ครั้ง แล้วจุดเทียน แสงเทียนแห่งสยาม แล้วร่วมกันร้องเพลง "พรปีใหม่" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร

 

31st December 2017 19.00 at Sanam Luang. Governor of Bangkok, Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was the chairman of Candle Light Of Siam opening ceremony. Furthermore, there was sermon by Phra Racha Patiphan Muni of Wat Prayoonwongsawat,then chanting cross year to prepare new year.
Chairman hit victory gong 9 times, lighted up candle, then sang "New Year's Greeting" together.

 


พิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560

Summoning of Phra Buddha Nawaraj Bopit in New Year Festival 2017

 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 8:30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตรออกจากหอพระลงมาประดิษฐานบนมณฑป ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาสักการบูชา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่

 

31st December 2016 8.30 at Bangkok Metropolitan Administration City Hall, Lan Khon Meaung. Governor of Bangkok, Pol.Gen. Aswin Kwanmuang assigned Deputy Governor of Bangkok, Mr.Thaweesak Lertprapan to be a chairman of summoning Phra Buddha Nawaraj Bopit which move from Monk hall to Lan Khon Meaung in order to make everyone can worship on occasion of new year.

 


แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560

A statement about cooperation of ''Thai Tourism Festival 2017

วันที่ 5 ม.ค.60 เวลา 14.00 น. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 ร่วมกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ สวนลุมพินี โดยงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย จะจัดงานที่สวนลุมพินีระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค.60 ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.

5th January 2017 14.00 at Lumphini Park. Deputy Permanent Secretary of Bangkok ,Mrs.Rachaneewan Asvathitanon together with Governor of Tourism Authority of Thailand announced a statement about cooperation of ''Thai Tourism Festival 2017'' which arrange between 25-29 January 2017 at Lumphini Park 14.00-22.00.


ประชุมมอบหมายภารกิจ การจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม

Duty assignment meeting of "Candle Light Of Siam"

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00 น. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเตรียมแนวทางการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 ทั้งการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

Monday 26th December 2559 14.00 at Rattanakosin Room Bangkok Metropolitan Administration City Hall Giant Swing, Bangkok Metropolitan Administration together with Ministry of Culture, 
Ministry of Tourism and Sports ,Tourism Authority of Thailand, and other department that concern attended the meeting to prepare New Year's eve 2560 which include of summon Phra Buddha Nawaraj Bopit
,Make merit and Give food to the monks ceremony,and cross year prayer.

กำหนดการแถลงข่าวการจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม

New conference schedule of "Candle Light Of Siam"

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 11:30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง "การจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560" เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวไทย ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เกิดความรัก ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และกระตุ้นการท่องเที่ยวใรกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Monday 26th December 2559 11.30 at meeting room of Damrong Rajanubhab building (Bangkok National Museum) , Deputy Prime Minister, Gen.Tanasak Patimapragorn mentioned
 about 'Candle Light Of Saim and New Year 2560 event'.The purpose is to encourage, build love, understand, and pride in Thailand culture. 
The event also stimulate tourism in Bangkok. Furthermore, this will encourage "cross year prayer" event and show respect to His Majesty King Bhumibol Adulyadej