Back to top

วันคริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ

Christmas (The birth of jesus)

ทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่ว ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม จึงถือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ

Every 25th December, Christmas is an annual festival commemorating the birth of jesus christ. Jesus was born in Bethlehem and was grown in Nazareth. To show the love of god, 
Jesus, son of god was sent into the World to redeem people. Christmas is the important day for every christ people, there are greeting card, gift ,light decoration, and christmas tree.
This day was considered as closing ceremony to welcome and opening ceremony of jesus' birth.

พิธีเปิด BMA SPORT DAY "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที"

BMA SPORT DAY opening ceremony

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคคลากรของกรุงเทพมหาคร ร่วมร้องเพลงมาร์ชกรุงเทพมหานคร และร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 89 วินาที จากนั้นเต็นออกกำลังกายด้วยเพลงกราวกีฬา และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

Wednesday 21st December 2559 15.00 at Lan Khon Meaung Bangkok Metropolitan Administration City Hall Giant Swing, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang together 
with Chairman of the Bangkok Metropolitan Council, Member of Bangkok Metropolitan Council, and Government Officer sang Bangkok march song and gave 
mourners standing to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. After that, they danced with "Grawe Geela Song" and sang "The Impossible Dreams" together.

รายละเอียดการจัดงานปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี 2560

Details of the new year and pray over the year 2560.


Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

Night at the Museum ๙ (Night museum festival)

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559

Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง-รังสิต)

เปิด : 16.00 - 21.00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม

 

Highlight

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร จัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ และชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ ในวาระสำคัญต่างๆ

- นิทรรศการแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การเข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และการแสดงไฟประดับอาคาร

- ชมการประดับไฟอาคารยามค่ำคืน พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์

Date: 16-18 December 2559
Night at the Museum ๙ (Night museum festival) at Nation Memorial (Don Muang-Rangsit)
Time: 16.00-21.00
Free enter
 
Highlight
- Exhibition in Honour of Thailand's Commander-in-chief. In Exhibition, His Majesty King Bhumibol Adulyadej's multifarious duties, Projects initialted, Biography, Talent ,and uniform of each army were exhibited. 
- Mural painting with light and sound exhibition which tell the history of Thailand. Moreover, there were Joining of World war ,simulation model of Thailand's important history
,The evolution of uniform and insignia of police and soldier in each Thailand era, and Light deoration in the exhibition. 
- Watch Light decoration and listen to The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at night. 

งานไฟคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์

Central World Christmas lights fair.

งานไฟคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้แคมเปญ Lighten Up Together ซึ่งประกอบด้วย ทุ่งคาร์เนชั่นประดับไฟ LED สีเหลืองทอง ตระการตา กว่า 30,000 ดวง ร่วมด้วยน้ำพุ LED ขนาดใหญ่และอุโมงค์ไฟสีทอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Winter White, The Garden of Happiness เป็นการส่งต่อความสุขและความดี เพื่อสร้างพลังใจให้กันและกัน ในการก้าวเข้าสู่ปี 2017 อย่างมีความสุข โดยจะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการถ่ายภาพไฟที่สวยงามในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

The lights fair using theme of 'Lighten Up Together' consist of Carnation garden with more than 30000 lights , Fountain of Light(LED), and Cage of Light(LED) in concept of Winter White, The Garden of Happiness 
to share happiness to everyone. The fair will arrange from 14 December 2559 to 15 january 2560 at Central World. 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี

The 44th Anniversary Bangkok Foundation event.

เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองต่างๆ ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ รวมทั้งมอบเงินสนับสนุน สิ่งของ และจัดแสดงดนตรี เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (ดินแดง) กระทรวงสาธารณสุข

At 13rd December 2016 10.30AM, Director DG, Culture, Sport and Tourism Department, Mrs.Pranee Sattayaprakop together with her Duputy Director led their officers to attend the event. 
In this event, according to The 44th Anniversary Bangkok Foundation, there are many activitys for handicapped ( Treat lunch, Donation , Concert ,etc.) 
at Rajanukul Institute ,Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

การให้การต้อนรับและพิธีปิดการแข่งขันรถเส้นทางดินเดีย - เมียนมา - ไทย ประจำปี 2559 (India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rall

Greeting and opening ceremony of India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rally 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม  2559 เวลา 16.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ในการให้การต้อนรับคณะแข่งรถแรลลี่และพิธีปิดการแข่งขันรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย ประจำปี 2559 (India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rally 2016) โดยมีผู้แทนของกรุงเทพมหานคร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวให้การต้อนรับคณะแข่งรถแรลลี่ ณ ลานคนเมือง และ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

Friday 2nd December 2016 4.45PM, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was assigning Deputy Director DG, Culture, Sport and Tourism Department to be representative on behalf of Bangkok
in order to greet group of car rally and to close the ceremony. The rally group were greeted by representative on behalf of Bangkok, Ambassador of India to Thailand, Chairman of Thailand-India Chamber of Commerce
,and representative of Ministry of Foreign Affairs at Kon Muang courtyard and Bangkok Metropolitan Administration City Hall in Rattanakosin room (Giant Swing)

กิจกรรม “Big Cleaning สนามหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบ”

Sanam Luang and area around it Big Cleaning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 8.20 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่ ประจำศูนย์ กอร. รส. ภาครัฐ จิตอาสา ทำพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning สนามหลวงและ บริเวณพื้นที่โดยรอบ”บริเวณรูปปั้นช้างแยกสนามชัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ อีกทั้งจะเป็นการเตรียมพื้นที่สนามหลวงเพื่อรองรับประชาชนในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าประชาชนจะมามากขึ้นเนื่องจาดงดให้สักการะพระบรมศพ เป็นเวลา 2 วัน

1st December 2016 8.20AM, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was opening "Sanam Luang and area around it Big Cleaning" at statue of elephant 
Furthermore,this event also prepared the area for people who come in 3-5 december 2016. 

พิธีส่งมอบรถรางจากสโมสรไลออนส์

The handover ceremony of shuttle bus from Lions club

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสโมสรไลออนส์สากล ประเทศไทย ร่วมทำพิธีส่งมอบรถรางที่ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณจุดจอดรถราง ตรงจุดคัดกรองที่ 1 วังสวนเจ้าเชษฐ์ ไปยังท้องสนามหลวง

29th November 2016 01.30 PM, Deputy Governor of Bangkok Mr.Thaweesak Lertprapan, Director DG, Culture, Sport and Tourism Department Mrs.Pranee Sattayaprakop 
together with representative of Lions club Thailand were attending the ceremony which support by Lions club to facilitate people who visit His Majesty King Bhumibol Adulyadej's funeral.

การเดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

การเดินทางมาสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

รถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รถไฟฟ้า MRT
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รถไฟฟ้า BTS
- จากสถานีสะพานตากสิน ลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร มาขึ้นที่ท่าช้าง
- จากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
หมายเหตุ รถ Shuttle Bus ของขสมก. ให้บริการตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น. รถออกทุกๆ 10 นาที

เรือด่วนเจ้าพระยา (06.00 - 19.00น.)
จากท่าสาทร มาขึ้นที่ท่าช้าง

เรือข้ามฟาก
- จากท่าพรานนก (วังหลัง) มายังท่าพระจันทร์ใต้ (มหาราชเหนือ)
- จากท่าวัดระฆัง มายังท่าพระจันทร์ใต้ (มหาราชเหนือ)

เรือโดยสารฟรี (09.00 - 15.00น.)
- จากท่าสาทร มายังท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
- จากท่าเขียวไข่กา มายังท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)

รถโดยสารประจำทาง
- เส้นทางเดิมที่วิ่งไปและผ่านสนามหลวง มี 25 เส้นทาง ได้แก่ สาย 1, 2, 3, 12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 511, 516 และ 559
- ขสมก. จัดรถ วิ่งวน (Shuttle Bus) ฟรี เชื่อมต่อระบบการขนส่ง จากจุดต่างมามายังท้องสนามหลวง ได้แก่
สถานีขนส่งหมอชิต (จตุจักร) สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีรถไฟหัวลำโพง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ และบางใหญ่

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดรถวิ่งวน (Shuttle Bus) ให้บริการรับ - ส่ง จากจุดจอดของ ขสมก. เข้าไปในบริเวณพื้นที่จัดงาน จำนวน 9 จุดจอด (ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.)
- กองการท่องเที่ยว (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
- ท่าพระอาทิตย์
- แยกบางลำพู
- สะพานวันชาติ
- ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (โลหะปราสาท)
- ร้านสกายไฮ (ถ.ราชดำเนินกลาง)
- ศาลฎีกา
- วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- สนามหลวง

จุดจอดรถไว้ 9 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่

ด้านทิศเหนือ
- อิมแพค เมืองทองธานี (รองรับได้ 5,000 คัน)
- ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (รองรับได้ 1,000 คัน)

ทิศใต้
- บริเวณลานพุทธมณฑลสาย 4 (รองรับได้ 5,000 คัน)
- เซ็นทรัลศาลายา (รองรับได้ 1,800 คัน)
- เซ็นทรัลพระราม 2 (รองรับได้ 3,700 คัน)

ทิศตะวันออก
- เมกะบางนา (รองรับได้ 1,500 คัน)
- เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ (รองรับได้ 1,000 คัน)
- สโมสรตำรวจ (รองรับได้ 450 คัน)
- แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน (รองรับได้ 1,500 คัน)

โดยทุกแห่งจะมีรถ Shuttle Bus ของขสมก. ให้บริการรับ - ส่งที่บริเวณท้องสนามหลวง ใน 4 จุดจอด ดังนี้
- หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ (ร้านสกายไฮ ถนนราชดำเนินกลาง)
- หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
- บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า (ถนนพระอาทิตย์)
- หน้ากองสลาก (เดิม)

รถบัสเช่าเหมาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เมื่อส่งผู้โดยสารบริเวณสนามหลวงแล้วให้ไปจอดรถได้ จำนวน 5 จุด ดังนี้
- ถนนพุทธมณฑล สาย 1 (จอดได้ จำนวน 400 คัน)
- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- ถนนกาญจนาภิเษก (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- ถนนไฟฉายตัดถนนกาญจนาภิเษก (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- บริเวณสายใต้ (บรมราชชนนี) (จอดได้ จำนวน 300 คัน)

รถไฟ
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รถไฟฟ้า MRT
จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดบริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

รถไฟฟ้า BTS
- จากสถานีสะพานตากสิน ลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าสาทร มาขึ้นที่ท่าช้าง
- จากสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขึ้นรถ Shuttle Bus ของขสมก. มาลงยังจุดจอดหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
หมายเหตุ รถ Shuttle Bus ของขสมก. ให้บริการตั้งแต่ 05.00 - 24.00 น. รถออกทุกๆ 10 นาที

เรือด่วนเจ้าพระยา (06.00 - 19.00น.)
จากท่าสาทร มาขึ้นที่ท่าช้าง

เรือข้ามฟาก
- จากท่าพรานนก (วังหลัง) มายังท่าพระจันทร์ใต้ (มหาราชเหนือ)
- จากท่าวัดระฆัง มายังท่าพระจันทร์ใต้ (มหาราชเหนือ)

เรือโดยสารฟรี (09.00 - 15.00น.)
- จากท่าสาทร มายังท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)
- จากท่าเขียวไข่กา มายังท่าปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี)

รถโดยสารประจำทาง
- เส้นทางเดิมที่วิ่งไปและผ่านสนามหลวง มี 25 เส้นทาง ได้แก่ สาย 1, 2, 3, 12, 15, 25, 32, 42, 47, 53, 59, 60, 68, 70, 79, 80, 82, 91, 203, 503, 508, 509, 511, 516 และ 559
- ขสมก. จัดรถ วิ่งวน (Shuttle Bus) ฟรี เชื่อมต่อระบบการขนส่ง จากจุดต่างมามายังท้องสนามหลวง ได้แก่
สถานีขนส่งหมอชิต (จตุจักร) สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีรถไฟหัวลำโพง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนใหญ่ และบางใหญ่

กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดรถวิ่งวน (Shuttle Bus) ให้บริการรับ - ส่ง จากจุดจอดของ ขสมก. เข้าไปในบริเวณพื้นที่จัดงาน จำนวน 9 จุดจอด (ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น.)
- กองการท่องเที่ยว (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า)
- ท่าพระอาทิตย์
- แยกบางลำพู
- สะพานวันชาติ
- ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (โลหะปราสาท)
- ร้านสกายไฮ (ถ.ราชดำเนินกลาง)
- ศาลฎีกา
- วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
- สนามหลวง

จุดจอดรถไว้ 9 แห่งรอบกรุงเทพมหานคร ได้แก่

ด้านทิศเหนือ 
- อิมแพค เมืองทองธานี (รองรับได้ 5,000 คัน)
- ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต (รองรับได้ 1,000 คัน)

ทิศใต้
- บริเวณลานพุทธมณฑลสาย 4 (รองรับได้ 5,000 คัน)
- เซ็นทรัลศาลายา (รองรับได้ 1,800 คัน)
- เซ็นทรัลพระราม 2 (รองรับได้ 3,700 คัน)

ทิศตะวันออก 
- เมกะบางนา (รองรับได้ 1,500 คัน)
- เซ็นทรัลเวสต์เกต บางใหญ่ (รองรับได้ 1,000 คัน)
- สโมสรตำรวจ (รองรับได้ 450 คัน)
- แอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน (รองรับได้ 1,500 คัน)

โดยทุกแห่งจะมีรถ Shuttle Bus ของขสมก. ให้บริการรับ - ส่งที่บริเวณท้องสนามหลวง ใน 4 จุดจอด ดังนี้
- หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ (ร้านสกายไฮ ถนนราชดำเนินกลาง) 
- หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
- บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า (ถนนพระอาทิตย์)
- หน้ากองสลาก (เดิม)

รถบัสเช่าเหมาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เมื่อส่งผู้โดยสารบริเวณสนามหลวงแล้วให้ไปจอดรถได้ จำนวน 5 จุด ดังนี้
- ถนนพุทธมณฑล สาย 1 (จอดได้ จำนวน 400 คัน)
- ถนนพุทธมณฑล สาย 2 (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- ถนนกาญจนาภิเษก (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- ถนนไฟฉายตัดถนนกาญจนาภิเษก (จอดได้ จำนวน 500 คัน)
- บริเวณสายใต้ (บรมราชชนนี) (จอดได้ จำนวน 300 คัน)