Back to top

ประชุมมอบหมายภารกิจ การจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม

Duty assignment meeting of "Candle Light Of Siam"

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 14:00 น. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเตรียมแนวทางการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560 ทั้งการอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร

Monday 26th December 2559 14.00 at Rattanakosin Room Bangkok Metropolitan Administration City Hall Giant Swing, Bangkok Metropolitan Administration together with Ministry of Culture, 
Ministry of Tourism and Sports ,Tourism Authority of Thailand, and other department that concern attended the meeting to prepare New Year's eve 2560 which include of summon Phra Buddha Nawaraj Bopit
,Make merit and Give food to the monks ceremony,and cross year prayer.

กำหนดการแถลงข่าวการจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม

New conference schedule of "Candle Light Of Siam"

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 11:30 น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง "การจัดงานแสงเทียนแห่งสยาม และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2560" เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวไทย ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เกิดความรัก ความเข้าใจ และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และกระตุ้นการท่องเที่ยวใรกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Monday 26th December 2559 11.30 at meeting room of Damrong Rajanubhab building (Bangkok National Museum) , Deputy Prime Minister, Gen.Tanasak Patimapragorn mentioned
 about 'Candle Light Of Saim and New Year 2560 event'.The purpose is to encourage, build love, understand, and pride in Thailand culture. 
The event also stimulate tourism in Bangkok. Furthermore, this will encourage "cross year prayer" event and show respect to His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

วันคริสต์มาส หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ

Christmas (The birth of jesus)

ทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ โดยพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมและเติบโตที่เมืองนาซาเรท เป็นการฉลองความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากการทำชั่ว ถือเป็นวันที่มีความหมายสำคัญต่อชาวคริสต์ทั่วโลก และมีการส่งบัตรอวยพร ให้ของขวัญ แก่กันและกัน รวมทั้งประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนด้วยแสงไฟ และต้นคริสต์มาสอย่างสวยงาม จึงถือว่าวันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ

Every 25th December, Christmas is an annual festival commemorating the birth of jesus christ. Jesus was born in Bethlehem and was grown in Nazareth. To show the love of god, 
Jesus, son of god was sent into the World to redeem people. Christmas is the important day for every christ people, there are greeting card, gift ,light decoration, and christmas tree.
This day was considered as closing ceremony to welcome and opening ceremony of jesus' birth.

พิธีเปิด BMA SPORT DAY "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที"

BMA SPORT DAY opening ceremony

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคคลากรของกรุงเทพมหาคร ร่วมร้องเพลงมาร์ชกรุงเทพมหานคร และร่วมยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 89 วินาที จากนั้นเต็นออกกำลังกายด้วยเพลงกราวกีฬา และร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

Wednesday 21st December 2559 15.00 at Lan Khon Meaung Bangkok Metropolitan Administration City Hall Giant Swing, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang together 
with Chairman of the Bangkok Metropolitan Council, Member of Bangkok Metropolitan Council, and Government Officer sang Bangkok march song and gave 
mourners standing to His Majesty King Bhumibol Adulyadej. After that, they danced with "Grawe Geela Song" and sang "The Impossible Dreams" together.

รายละเอียดการจัดงานปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปี 2560

Details of the new year and pray over the year 2560.


Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ

Night at the Museum ๙ (Night museum festival)

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559

Night at the Museum ๙ เทศกาลชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ดอนเมือง-รังสิต)

เปิด : 16.00 - 21.00 น.

ไม่เสียค่าเข้าชม

 

Highlight

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย ธ ผู้สถิตในดวงใจทหาร จัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ รวมทั้งพระราชประวัติ พระอัจริยภาพในด้านต่างๆ และชุดฉลองพระองค์ทั้ง 3 เหล่าทัพ ในวาระสำคัญต่างๆ

- นิทรรศการแสง เสียง ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง บอกเล่าความเป็นมาของชาติไทย การเข้าร่วมสงครามโลก การจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายยศ เครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และการแสดงไฟประดับอาคาร

- ชมการประดับไฟอาคารยามค่ำคืน พร้อมบทเพลงพระราชนิพนธ์

Date: 16-18 December 2559
Night at the Museum ๙ (Night museum festival) at Nation Memorial (Don Muang-Rangsit)
Time: 16.00-21.00
Free enter
 
Highlight
- Exhibition in Honour of Thailand's Commander-in-chief. In Exhibition, His Majesty King Bhumibol Adulyadej's multifarious duties, Projects initialted, Biography, Talent ,and uniform of each army were exhibited. 
- Mural painting with light and sound exhibition which tell the history of Thailand. Moreover, there were Joining of World war ,simulation model of Thailand's important history
,The evolution of uniform and insignia of police and soldier in each Thailand era, and Light deoration in the exhibition. 
- Watch Light decoration and listen to The Musical Compositions of His Majesty King Bhumibol Adulyadej at night. 

งานไฟคริสต์มาส ต้อนรับปีใหม่ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์

Central World Christmas lights fair.

งานไฟคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่ หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยใช้แคมเปญ Lighten Up Together ซึ่งประกอบด้วย ทุ่งคาร์เนชั่นประดับไฟ LED สีเหลืองทอง ตระการตา กว่า 30,000 ดวง ร่วมด้วยน้ำพุ LED ขนาดใหญ่และอุโมงค์ไฟสีทอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Winter White, The Garden of Happiness เป็นการส่งต่อความสุขและความดี เพื่อสร้างพลังใจให้กันและกัน ในการก้าวเข้าสู่ปี 2017 อย่างมีความสุข โดยจะจัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งที่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการถ่ายภาพไฟที่สวยงามในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

The lights fair using theme of 'Lighten Up Together' consist of Carnation garden with more than 30000 lights , Fountain of Light(LED), and Cage of Light(LED) in concept of Winter White, The Garden of Happiness 
to share happiness to everyone. The fair will arrange from 14 December 2559 to 15 january 2560 at Central World. 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี

The 44th Anniversary Bangkok Foundation event.

เมื่อวันที่13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองต่างๆ ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการ รวมทั้งมอบเงินสนับสนุน สิ่งของ และจัดแสดงดนตรี เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 44 ปี ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต (ดินแดง) กระทรวงสาธารณสุข

At 13rd December 2016 10.30AM, Director DG, Culture, Sport and Tourism Department, Mrs.Pranee Sattayaprakop together with her Duputy Director led their officers to attend the event. 
In this event, according to The 44th Anniversary Bangkok Foundation, there are many activitys for handicapped ( Treat lunch, Donation , Concert ,etc.) 
at Rajanukul Institute ,Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

การให้การต้อนรับและพิธีปิดการแข่งขันรถเส้นทางดินเดีย - เมียนมา - ไทย ประจำปี 2559 (India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rall

Greeting and opening ceremony of India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rally 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม  2559 เวลา 16.45 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ในการให้การต้อนรับคณะแข่งรถแรลลี่และพิธีปิดการแข่งขันรถเส้นทางอินเดีย-เมียนมา-ไทย ประจำปี 2559 (India - Myanmar -Thailand Friendship Car Rally 2016) โดยมีผู้แทนของกรุงเทพมหานคร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศขึ้นกล่าวให้การต้อนรับคณะแข่งรถแรลลี่ ณ ลานคนเมือง และ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

Friday 2nd December 2016 4.45PM, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was assigning Deputy Director DG, Culture, Sport and Tourism Department to be representative on behalf of Bangkok
in order to greet group of car rally and to close the ceremony. The rally group were greeted by representative on behalf of Bangkok, Ambassador of India to Thailand, Chairman of Thailand-India Chamber of Commerce
,and representative of Ministry of Foreign Affairs at Kon Muang courtyard and Bangkok Metropolitan Administration City Hall in Rattanakosin room (Giant Swing)

กิจกรรม “Big Cleaning สนามหลวงและบริเวณพื้นที่โดยรอบ”

Sanam Luang and area around it Big Cleaning

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 8.20 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานที่ ประจำศูนย์ กอร. รส. ภาครัฐ จิตอาสา ทำพิธีเปิดกิจกรรม “Big Cleaning สนามหลวงและ บริเวณพื้นที่โดยรอบ”บริเวณรูปปั้นช้างแยกสนามชัย เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ อีกทั้งจะเป็นการเตรียมพื้นที่สนามหลวงเพื่อรองรับประชาชนในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่าประชาชนจะมามากขึ้นเนื่องจาดงดให้สักการะพระบรมศพ เป็นเวลา 2 วัน

1st December 2016 8.20AM, Governor of Bangkok Pol.Gen. Aswin Kwanmuang was opening "Sanam Luang and area around it Big Cleaning" at statue of elephant 
Furthermore,this event also prepared the area for people who come in 3-5 december 2016.