Back to top

งานเทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2559

The Yaowarat Vegetarian Festival 2016

20 ก.ย.59 เวลา 14.30 น. นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลงานเจ เยาวราช ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด "คู่บุญบารมี มหามงคล เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี" ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 30 ก.ย-9 ต.ค 59 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช

20th september 2016 2.30PM. Deputy Governor of Bangkok Mr.Amorn Kitchawengkul chaired a press conference preparing the Yaowarat Vegetarian Festival 2016 
under the concept of 'Majestic, Auspicious, The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne'. 
The festival will start from 30th september 2016 and will be celebrated till 9th october 2016 at Royal Jubilee Gate Yaowarat road.

กรุงเทพมหานคร คว้าแชมป์เมืองจุดมุ่งหมายปลายทางโลกของงานมาสเตอร์การ์ด ประจำปี 2559

Bangkok Won the city championship destination of the year MasterCard 2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศผลว่า กรุงเทพมหานครคว้าแชมป์อันดับหนึ่ง เมืองที่มีผู้เดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลก โดยการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายของมาสเตอร์การ์ดทางโลก ปีที่ 6 จัดอันดับจาก 132 เมืองทั่วโลกที่มีผู้มาเยือนมากที่สุด การจัดอันดับเมืองต่างๆ วัดจากจำนวนผู้มาเยือนระหว่างประเทศแบบค้างคืน งานนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22

BANGKOK - SEPTEMBER 22, 2016 - Bangkok is the top-ranked out of 132 destination city, according to the sixth annual Mastercard Global Destinations Cities Index at Centara Grand at Central world, 22 floor. The ranking was measured by overnight visitor arrivals.


คณะศึกษาดูงานเมืองต้าเหลียน

Dalian Travel &Tourism Bureau

(12 ก.ย.59) เวลา 10.00 น. ณ กองการท่องเที่ยว นายธวัชชัย อรรถนิตย์ รผอ.สวท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ Mrs.Liu Changhong  Deputy-Director General  และคณะศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวจากสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองต้าเหลียน (Dalian Travel &Tourism Bureau) ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และขอแนะนำเมืองต้าเหลียนเพื่อประชาสัมพันธ์เมือง

(12 September 2016) : At Bangkok Tourism Division, 10:00 AM, Mr.Thawatchai Autthanith, Deputy-Director of Bangkok Tourism Division, and Director of Bangkok Tourism Division were greeting Mrs.Liu Changhong (Deputy-Director General from Dalian Travel &Tourism Bureau) who visited Bangkok to discuss the topic of how to promote Bangkok’s tourism, and provide advice to promote Bangkok in Dalian.


โครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ปีที่ 6

Thai taxi international heart 6th year project

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59 ที่ผ่านมา กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ซึ่งสถานีวิทยุ TRS 99.5 จัดโครงการแท็กซี่ไทยหัวใจอินเตอร์ปีที่ 6 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ สู่การขยายผล ในการสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อทำความดี รวมถึงยังช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้รับบริการรถแท็กซี่โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยว ถ่ายใต้สโลแกน สังคมไทย"ด้วยใจ" แบ่งปัน โดยมีผู้ประกอบอาชีพขับรถแท๊กซี่ไทย จำนวน 200 คนเข้าร่วมการอบรม
At 23 August 2016, Bangkok Tourism Division attended to the conference at Century Park hotel which held by TRS 99.5 radio station for “Thai taxi international heart 6th year project” in order to improve quality and standard of Thai taxi to create sample prototype group which will try to adjust other taxi’s attitude especially the taxis that usually give a service to foreigners. In this event there’re more than 200 people attending to.

คณะเจ้าหน้าที่ของกองการท่องเที่ยว ร่วมศึกษาดูงานภายในพื้นที่เขตหลักสี่

Officers of Bangkok Tourism Department go for observe field trip at Laksi District.

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ของกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญภายในพื้นที่เขตหลักสี่ อาทิ

- ชมศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ ณ สวนเกษตรดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่ ฟังบรรยาย และการสาธิตการปลูกผักต่างๆ รวมถึงเทคนิคการปลูกพืชบนพื้นที่จำกัดอย่างชุมชนเมือง (ข้อมูลเพิ่มเติม www.thaicityfarm.com)

- เยี่ยมชมวัดหลักสี่ ชมภาพเขียนอันงดงามจากปลายพู่กันของอาจารย์เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ เมื่อครั้งบวชที่วัดหลักสี่

- เยี่ยมชมชุมชนตลาดบางเขน และพบคุณถนอม มีเท่า ศิลปินผู้ประดิษฐ์หัวโขนประจำท้องถิ่น ณ บ้านช่างทำหัวโขนของดีเขตหลักสี่ ชมบ้าน 100 ปี ชมโรงเจซินสุนตั๊ว และศาลเจ้าแม่ทับทิม

- เยี่ยมชมโรงละครหุ่นสายเสมา ศิลปะเพื่อสังคม พร้อมชมละครหุ่นสายที่บอกเล่าเรื่องราวของเขตหลักสี่ และทุ่งบางเขน (ข้อมูลเพิ่มเติม www.semathai.com)

โดยการเดินทางไปศึกษาดูงาน ซึ่งไม่ใช้งบประมาณในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว ร่วมถึงการสนับสนุนให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ในการฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
At 27 July 2016, Group of officers from Bangkok Tourism Department went to observe the attractions located in Laksi District for example:

Visit Agriculture place,Natural Classroom Center, at the rooftop of District office to listen to lecture and demonstrate how to plant organic vegetables. (More Details: www.thaicityfarm.com)
Visit Laksi Temple to view gorgeous Buddhist imagery paintings from Thai national artist Chalermchai Kositpipat Visit Bang Khen village and visit Mr. Thanom Meetao (Khon Mask artist maker) at 100 year house, and Tubtim prestige shrine. Watch the past story of Laksi from Doll Theatre at Sema Thai (More Detail: www.semathai.com)

This cost-free project has an objective to preserve the Bangkok’s culture and promote the local attractions to raise an awareness about restoring and developing the existing culture of Bangkok.

พิธีส่งมอบห้องสุขาสาธารณะวัดยานนาวา

Public Toilets handover for Wat Yannawa

วันนี้ (28 ก.ค.59) เวลา 10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตต่างๆ ร่วมในพิธีส่งมอบห้องสุขาสาธารณะวัดยานนาวา เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ ในการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะวัดยานนาวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาสุขาในศาสนสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ถูกสุขลักษณะ มีมาตรฐาน ความสะอาด สะดวก สวยงาม รองรับผู้พิการ และเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของสุขา สาธารณะ ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร คือ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครท่องเที่ยวที่ดีที่สุด
Today (28 July 2016) at 10:00 AM. M.R. Sukhumbhand Paribatra, Governor of Bangkok, presides at the meeting with head of district office in Bangkok in order to handover the public toilet for Wat Yannawa as a commonwealth for Bangkok people, and foreigners that visit Thailand. Tourism Division; Culture, Sports and Tourism Department is responsible for building and managing public toilets project for the convenience of both Thai people and foreigners that meet the hygiene standard, and suit for disabled people according to the policy to improve the scenery of Bangkok.

ไต้หวันยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวไทยและบรูไน มีผล 1 สิงหาคม 2559

Taiwan grant Thai citizen visa-free access starting on Aug, 1st 2016.

เมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 รัฐบาลไต้หวัน เห็นชอบการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยและบรูไน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยจะมีการทดลองใช้ 1 ปี ทั้งนี้ การเห็นชอบดังกล่าว มีเบื้องหลังจากนายศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ไปประชุมเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมการท่องเที่ยวไต้หวัน และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไต้หวัน เมื่อวันที่ 6-11 กรกฎาคมที่ผ่านมา พร้อมขอให้ไต้หวันผ่อนปรนวีซ่าแก่คนไทย ขณะที่ในปีที่่ผ่านมา คนไทยไปเที่ยวไต้หวันกว่า 1.3 แสนคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38 หลังจากมีการผ่อนคลายวีซ่าบางส่วน ซึ่งทางไต้หวันพอใจมาก โดยจุดสำคัญที่กระแสเที่ยวไต้หวันจุดติด เพราะมีธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงาม มีศิลปวัฒนธรรม และมีการเดินทางที่ไม่ไกลมากนัก และการมาประชุมครั้งนี้ ไต้หวันรับปากจะหามาตรการผ่อนคลายหรือยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทยเพื่อส่งเสริม ธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ
Today, July 15 2016, Taiwan Government agree to grant free visa to Thailand and Brunei citizens according to a measure approved by the Cabinet. The measure, which will allow Thai and Brunei national visa-exempt stays of up to 30 days, will be implemented on a trial basis for a period of one year. In the last year, Taiwan have nearly 130,000 visitors each year, increasing around 38% after the restriction reduction for visa. Those additional visitors are expected to inject an extra NT$13 billion (US$407 million) into the domestic economy, according to the Ministry of Transportation and Communications. Taiwan has appealing scenery, and comfortable transportation which can attract more visitors to visit their country.