ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว

  สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

  งานเทศกาล งานประเพณี


  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ภาพบรรยากาศงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” จัดขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 โดยเน้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยมีกิจกรร

  การจัดงานและภาพงานปีใหม่

  ภาพบรรยากาศงาน “เทศกาลปีใหม่กรุงเทพมหานครและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561” จัดขึ้น ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ระหว่างที่ 31 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61 โดยเน้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมค่านิยมในการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการลด ละ เลิก อบายมุขและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประจำปี โดยมีกิจกรร

  Read More...

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘ ณ สวนลุมพินี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยภายในงานมีการแบ่งโซนออกเป็น ๑๐ โซน และกรุงเทพมหานครได้นำร้านอา

  งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘ ณ สวนลุมพินี โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๓๘ ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน โดยภายในงานมีการแบ่งโซนออกเป็น ๑๐ โซน และกรุงเทพมหานครได้นำร้านอา

  Read More...

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน SITE ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
SITE หรือ Society for Incentive Travel Excellence เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ IncentiveTravel มีสมาชิกประมาณ ๒,๐๐๐ คน จาก ๙๐ ประเทศโลก มีการจัดประชุมทุกปี ซึ่งปี ๒๕๖๑ กรุงโรม อิตาลี เป็นเจ้าภาพ

ส่วนในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยสำน

  ภาพบรรยากาศงาน SITE ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร มอบหมายให้นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน SITE ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ SITE หรือ Society for Incentive Travel Excellence เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือ IncentiveTravel มีสมาชิกประมาณ ๒,๐๐๐ คน จาก ๙๐ ประเทศโลก มีการจัดประชุมทุกปี ซึ่งปี ๒๕๖๑ กรุงโรม อิตาลี เป็นเจ้าภาพ ส่วนในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยสำน

  Read More...

  นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และนางสาวอมรรัตน์ นาคสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมงาน ASEAN MICE Conference 2018 ในฐานะ 1 ใน 5 เมือง MICE City ของประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเมืองที่มีศักยภาพในการจัดประชุมและจัด Big Event นานาชาติ ซึ่งปีนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เตรียมขยายเมือง MICE City ไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ เชียงราย

  งาน ASEAN MICE Conference 2018 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และนางสาวอมรรัตน์ นาคสุข หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมงาน ASEAN MICE Conference 2018 ในฐานะ 1 ใน 5 เมือง MICE City ของประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเมืองที่มีศักยภาพในการจัดประชุมและจัด Big Event นานาชาติ ซึ่งปีนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เตรียมขยายเมือง MICE City ไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ เชียงราย

  Read More...

  
กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเที่ยวงานกินปู ดูวิถีคนทะเลฯ ตามโครงการบางกอกสัญจรฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
นำประชาชนผู้สนใจท่องเที่ยวย่านคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน เยี่ยมชมบ้านวังชุบโฮมสเตย์ บนที่ตั้งผืนนาเกลือในอดีต เป็นบ้านชุดแรกในยุคบุกเบิกนิคมสหกรณ์นาเกลือ เลือกซื้อ เลือกชิมอาหารทะเลนานาชนิด ย่านโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ล

  กิจกรรมเที่ยวงานกินปู ดูวิถีคนทะเลฯ ตามโครงการบางกอกสัญจรฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

  กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยกลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมเที่ยวงานกินปู ดูวิถีคนทะเลฯ ตามโครงการบางกอกสัญจรฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำประชาชนผู้สนใจท่องเที่ยวย่านคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน เยี่ยมชมบ้านวังชุบโฮมสเตย์ บนที่ตั้งผืนนาเกลือในอดีต เป็นบ้านชุดแรกในยุคบุกเบิกนิคมสหกรณ์นาเกลือ เลือกซื้อ เลือกชิมอาหารทะเลนานาชนิด ย่านโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ล

  Read More...

  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ ขสมก. ร่วมให้บริการรถรับ –ส่ง ประชาชนเข้าร่วม

  ขอเชิญเที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

  วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ ขสมก. ร่วมให้บริการรถรับ –ส่ง ประชาชนเข้าร่วม" งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว" จากบริเวณสนามหลวง ถึงบริเวณงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ งาน ‘อุ่นไอรัก คลายลมหนาว’ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 10.30 – 21.00 น. ส่วนวันศุกร์และเสาร์ เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 10.30 – 22.00 น. โดยขอเชิญชวนร่วมกันแต่งกายชุ

  Read More...

  ดูทั้งหมด

  ไม่พบข้อมูล
  ประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  ประกาศกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

  Read More...

  ดูทั้งหมด

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ถนนข้าวสาร

  ถนนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทย เป็นที่รู้จักกันดีในเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเภทแบ็กเพคเกอร์ ซึ่งมาจากหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากถนนข้าวสารเป็นแหล่งศูนย์รวมของโรงแรม เกสเฮาส์ และโฮสเทล ราคาประหยัด อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งสถานบันเทิงยามค่ำคืน ทั้งไนท์คลับ ผับและบาร์ บนถนนข้าวสารเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าต่างๆ มากมายในราคาถูก ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า กางเกง แผ่นเพลง แผ่นหนัง นาฬิกา รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ รวมทั้งบริการต่างๆ ครบวงจร ทั้งบริการถักผม ทำเล็บ โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ร้านอินเทอร์เน็ต

  ถนนเยาวราช

  ถนนเยาวราช เป็นถนนสายทองคำที่โด่งดังในฐานะย่านคนจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า การเงิน การธนาคาร ร้านทอง ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร" ในช่วงกลางวัน มีร้านอาหารนานาชนิดเรียงรายบนสองฝั่งถนนไปตลอดสาย ในช่วงกลางคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน จะคึกคักไปด้วยรถเข็นขายอาหารชุดใหม่ต่างจากกลางวันออกมาให้ได้เลือกลิ้มลอง นับตั้งแต่หูฉลาม รังนก อาหารทะเลเผา โจ๊ก และอื่นๆ อีกหลายชนิด

  ดูทั้งหมด

  Links ภายใน

  Links รายชื่อ